Nəfsin orucu, həqiqi oruc, ən üstün oruc və naqis oruc

Nəfsin orucu, həqiqi oruc, ən üstün oruc və naqis oruc
DİN
Oxunma sayı: 1 570
Orucla bağlı mühüm mətləblərə diqqət edək.
İslamın sütunları. İmam Baqir (ə) buyurur: "İslam beş şey üzərində möhkəmdir: namaz, zəkat, həcc, oruc və vilayət".
Orucun fəlsəfəsi. İmam Sadiq (ə) buyurur: "Allah orucu vacib etmişdir ki, bu yolla varlı və yoxsul bərabər olsun".
Oruc - imtahandır. Əmirəl-möminin (ə) buyurur: "Allah orucu vacib etmişdir ki, onun vasitəsilə xəlqin ixlasını imtahan etsin".
Oruc Qiyaməti yada salar. İmam Rza (ə) buyurur: "İnsanlar orucu yerinə yetirməyə əmr olunublar ki, aclıq və susuzluq dərdini başa düşsünlər və onun vasitəsilə axirət çarəsizliyini dərk etsinlər".
Oruc - bədənin zəkatıdır. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "Hər şeyin zəkatı vardır və bədənin zəkatı orucdur".
Oruc - atəşdən qalxandır. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "Oruc (cəhənnəm) atəşindən qalxandır".
Orucun əhəmiyyəti. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "İsti havada oruc tutmaq - cihaddır".
Nəfsin orucu. İmam Əli (ə) buyurur: "Dünya ləzzətlərinə görə nəfsin orucu - ən faydalı oruclardandır".
Həqiqi oruc. İmam Əli (ə) buyurur: "Oruc - haramlardan çəkinməkdir, necə ki, insan yeyəcək və içəcəklərdən çəkinər".
Ən üstün oruc. İmam Əli (ə) buyurur: "Ürəyin orucu dilin orucundan yaxşıdır və dilin orucu isə mədə orucundan yaxşıdır".
Göz və qulağın orucu. İmam Sadiq (ə) buyurur: "O zaman ki, oruc tutarsan, gözün, qulağın, tüklərin və dərin də oruc olsun".
Naqis oruc. İmam Baqir (ə) buyurur: "Bu insanların orucu kamil deyildir:
1. O kəs ki, İmama itaətsizlik edər.
2. Qaçmış qul, o zamana qədər ki, qayıdar.
3. Ərinə itaət etməyən qadın, o zamana qədər ki, tövbə edər.
4. İtaət etməyən övlad, o zamana qədər ki, itaət edər".
Xoş olsun orucların halına. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "Xoş olsun o kəslərin halına ki, Allah üçün ac və susuz olublar. Onlar Qiyamət günü tox olarlar".
Behiştin qapısı. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "Behiştdə qapı vardır ki, ondan ancaq oruc tutanlar daxil olar".
İftar vermək. İmam Kazım (ə) buyurur: "Oruc olan qardaşına iftar vermək, (müstəhəb) oruc tutmaqdan yaxşıdır".
Orucunu açan. İmam Sadiq (ə) buyurur: "Hər kim Ramazan ayının bir gün orucunu (üzürsüz) yeyərsə, iman ruhu ondan ayrılar".