Ruzinin artmasına təsir qoyan əməllər

Ruzinin artmasına təsir qoyan əməllər
DİN
Oxunma sayı: 1 994
Ruzini verən Allahdır və hər kəs onun qismətinə düşmən ruzini yeyər. Dinimiz buyurur ki, bəzi əməllər vardır ki, ruzini artırır və bərəkətli edir. O, əməlləri yerinə yetirsəniz, ruziniz artar. Çünki ruzi iki cürdür. Biri - sizin dalınızca qaçan ruzidir. Biri isə sizin onun dalınca qaçdığınız ruzidir.
Bu əməllərə diqqət edək.
1. İmam Sadiq (ə) buyurur: "Başqalarına yaxşılıq etmək ruzini artırar".
2. İmam Sadiq (ə) buyurur: "Gözəl əxlaq, ruzini artırar".
3. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "O kəs ki, başqasına yeyəcək verər - ruzi ona tərəf tez gələr".
4. İmam Əli (ə) buyurur: "Allah yolunda qardaşlıq etmək - ruzinin artma mənbəyidir".
5. İmam Əli (ə) buyurur: "Əmanətdarlıq, ruzinin artmasına bais olar".
6. İmam Baqir (ə) buyurur: "Səmimi qəldən din qardaşı üçün dua etmək - ruzinin cəlb olmaq mənbəyidir".
7. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "Daimi təharətli olmaq - ruzinin artma mənbəyidir".
8. İmam Baqir (ə) buyurur: "Zəkat vermək - ruzini artırar".
9. İmam Əli (ə) buyurur: "Sədəqə vermək - ruzinin nazil olmasına bais olar".